Általános szerződési feltételek

 

A GP Ticket Kft. Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban "ÁSZF") rajongói termékek (“Termék(ek)”) értékesítésére

 

1. Általános rendelkezések:

1.1. Az ÁSZF irányadó a GP Ticket Kft. (a továbbiakban: „GP Ticket”) és a Vevő között a www.MyGPStore.com honlapon (“Honlap”) kínált áruféleségek vonatkozásában megkötött adásvételi szerződésekre és a Honlap használatára függetlenül attól, hogy az milyen nyelven történik.

1.2. A Megrendelési folyamat során, a rendszer az ÁSZF-et automatikusan felajánlja a Vevőnek áttanulmányozásra. A Megrendelés elküldésével a Vevő kijelenti, hogy az ÁSZF-et elolvasta, megértette és magára nézve kötelezőnek ismeri el. Ezért ajánlatos az ÁSZF rendelkezéseinek alapos áttanulmányozása a Megrendelés véglegesítése előtt.

2. Definíciók:

„Szállítási Költség” - a Vevő által a Megrendelési folyamat során megrendelt Termék, illetve az egyidejűleg ugyanarra a címre eljuttatandó Termékek kiszállításának ellenértéke. A Szállítási Költséget a Honlapon található Szállítási Költség táblázat tartalmazza szolgáltatási szintek („Express” vagy „Standard”) szerinti bontásban (kivéve azokat az országokat/szállítási címeket, ahová a Szállító csak „Express” szállítást vállal).  Vevő - a számára megfelelő szolgáltatási szintet - a Megrendelési folyamat során választja ki. A Szállítási Költség a Megrendelés devizanemében fizetendő (pl. Euróban fizetett Termék Ár esetén Euróban fizetendő).

„Vevő” - egy vagy több Termék vásárlója, aki a Honlap használatával a Terméket megrendelte és a Vételárat megfizette. Vevőnek minősül az a 18 éven felüli természetes személy, aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el. Vevőnek nem minősülő személyek a Honlap használatával Megrendeléssel nem élhetnek.

 „E-mail” - a Vevő rendelkezésére álló, a GP Ticket-tel történő kapcsolattartásra szolgáló e-mail cím, amelyre - a Megrendelésen kívül - minden egyéb kérését, nyilatkozatát (pld. elállás), panaszát, stb. eljuttathatja: a Vevő által az info@mygpstore.com címre megküldött elektronikus levél vagy a Honlap „Kapcsolat" menüpontjának használatával megküldött elektronikus levél.

„GP Ticket” - autó- és motorsport rendezvényekre belépőjegyek valamint rajongói termékek értékesítésével foglalkozó, Magyarországon bejegyzett korlátolt felelősségű társaság (cégjegyzékszáma: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-889249; székhelye: 1051 Budapest, Sas utca 11/III/8a); adószáma: HU14107612).

 „Felek” - együttesen a GP Ticket és a Vevő.

„Vételár” - a Termék Ár és a Szállítási Költség összege.

„Szállító” - a GP Ticket által a Termékek kiszállításával és kézbesítésével megbízott elismert csomagszállító szolgálat (pl. UPS, DHL, stb.).

„Megrendelés” vagy „Megrendelési folyamat” - a megrendelési folyamat során kért összes adat megadása és a Megrendelés elküldése GP Ticket felé a honlapon keresztül.  A Megrendelési folyamat biztosítja Vevő számára a Megrendelés adatainak többszöri ellenőrzését és az esetleges adatbeviteli hibák Megrendelés véglegesítése előtti javítását. A Megrendelési folyamatot a Honlap „Segítség” rovatában a „Megrendelés menete” címszó alatti információk segítik.

„Munkanap” – a szombat, a vasárnap és az ünnepnapok kivételével az összes nap Magyarországon

„Termék Ár” - A Terméknek a Honlapon meghatározott ára. A Termék Ár bruttó összeg, mely magában foglalja a magyarországi forgalmi adót (ÁFA). A honlapon a Termék Ára több devizanemben is megjelenik.  A Megrendelési folyamat során a Vevő jogosult eldönteni és megjelölni, hogy a Termék Árát (valamint ehhez igazodóan a Szállítási Költséget) mely devizanemben kívánja megfizetni. A Termék Árának és az alkalmazott árfolyamnak a meghatározása GP Ticket diszkrecionális joga. A Megrendelés elküldésével a Vevő a Termék Árat tudomásul veszi.

“Visszáru Nyomtatvány” vagy “RGF” - a Vevő által a honlapról letölthető és általa kitöltendő, E-mail-ben a GP Ticket részére megküldendő dokumentum arra az esetre, ha a Vevő elállási jogát, termékcsere jogát vagy Kellékszavatossági igényét kívánja érvényesíteni.

“Termék Visszavételi Feltételek” - a 6.4 pontban meghatározott előfeltételek, amelyek hiányában az elállási vagy termékcsere jog nem érvényesíthető.

“Visszáru Azonosító” vagy “RGID” - a GP Ticket által elfogadott visszáru igényt igazoló, a Vevőnek megküldött azonosító szám.

„Termék Visszaszállítási Cím”: 1051 Budapest, Sas u. 11. III./8a. Magyarország

„Gyártó” – a Termék előállítója illetve a GP Ticket-en kívüli bármely forgalmazója.

3. Megrendelés, Adásvételi Szerződés

3.1.   GP Ticket a Honlapon megjelenő termékkatalógust - a Termékek gyártóinak tájékoztatása alapján frissíti és egyidejűleg gondoskodik az aktuális katalógus által kínált Termékek beszerzéséről annak érdekében, hogy a Megrendeléseket teljesíteni tudja. A termékkatalógus tájékoztatást ad arról, hogy a) az adott Termék „Készleten” van, azaz közvetlenül GP Ticket raktárából szállítható), b) nincs készleten, de „Elő-rendelhető” a honlapon megjelölt későbbi időpontban történő kiszállítással vagy c) „Nem rendelhető”.

3.2. GP Ticket a Készleten lévő Termékre vonatkozó Megrendelés beérkezéséről haladéktalanul írásbeli visszaigazolást („Visszaigazolás”) küld Vevőnek. A Visszaigazolás tartalmazza többek között a Megrendelés elemeit, a szállítási feltételeket, az elállási jog gyakorlásával, a szavatossággal valamint a panaszkezeléssel kapcsolatos tájékoztatót, - a Vevő által kiválasztott átutalásos fizetési mód esetén - a Vételár megfizetésére vonatkozó fizetési útmutatót valamint a GP Ticket-tel történő kapcsolattartásra szolgáló E-mail címet. Amennyiben valamely katalógusban kínált Termék nincs készleten de „Elő-rendelhető” a státusza a Megrendelés kézhezvételekor, GP Ticket a Visszaigazolásban tájékoztatja Vevőt a Termék Vevő részére történő kiszállításának várható időpontjáról.

Amennyiben a Honlap látogatója nem kívánja megvásárolni a „Rendelhető” státuszú Terméket (nem tölt ki Megrendelést), lehetősége van arra, hogy értesítést kérjen a Termék raktárra érkezéséről. Az értesítő levél, tájékoztató jellegű az adott Termék készlet státuszáról. GP Ticket nem foglal le készletet a feliratkozóknak.

3.3. A Termék adás-vételére vonatkozó Felek közötti szerződés („Szerződés”) abban az időpontban jön létre, amikor a Visszaigazolás Vevőhöz megérkezik. Amennyiben a Visszaigazolás Vevőhöz a Megrendeléstől számított legkésőbb 48 órán belül nem érkezik meg, Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól.  GP Ticket a Megrendelés adatait az Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott ideig őrzi meg és Vevő E-mail kérésére részére hozzáférhetővé teszi.

GP Ticket a Szerződést abban az időpontban teljesíti, amikor a Szállító a Termék(ek) Vevő vagy a Vevő arra jogosult meghatalmazottja általi, a Megrendelésen meghatározott címen történt - átvételét igazolja.  

3.4. Amennyiben GP Ticket nem képes a Szerződés teljesítésére, mivel a Szerződésben meghatározott Termék nem áll a rendelkezésére és annak beszerzésére nincs mód, e körülményről Vevőt haladéktalanul tájékoztatja és amennyiben a Vevővel helyettesítő Termék elfogadásáról nem állapodtak meg, 14 naptári napon belül visszatéríti Vevő részére a teljes Vételárat.  

3.5. Amennyiben a Vevő a Szerződés 6.8. pont szerinti megszűnését követő időpontban a Vételárat a GP Ticket javára megfizeti, ez a Szerződésnek a Visszaigazolásban foglalt feltételekkel történő megkötésre irányuló új Megrendelésnek minősül, melynek elfogadásáról GP Ticket Vevőt 5 munkanapon belül írásban értesíti. Ezen értesítés hiányában a Szerződés nem jön létre és a Vételárat GP Ticket a Vevő részére 14 naptári napon belül visszatéríti.

4. Árak és fizetés

4.1. GP Ticket jogosult a Termék Ár és a Szállítási költség módosítására. Az árváltozás nem érinti a már megrendelt és kifizetett Termékeket. A Vételár a Megrendelés időpontjában érvényes ár Termék Ár és Szállítási Költség összege.

4.2. Vevő a Vételár kifizetését a) hitelkártyával, b) a Visszaigazolásban meghatározott fizetési útmutatónak megfelelően banki átutalással, vagy c) a PayPal pénzforgalmi rendszeren keresztül teljesítheti. A Vételár kifizetéshez kapcsolódó bank- vagy egyéb költségek a Vevőt terhelik. Átutalásos fizetési mód esetén a Vételárat Vevő a Visszaigazolás kézhezvételétől számított 3 naptári napon belül köteles megfizetni (a banknak e határidőn belül az átutalásra megbízást adni).

4.3. GP Ticket szerződéses partnere a K&H Bank, mely a jelenleg elérhető legbiztonságosabb, a honlap „Adatkezelési Szabályzat” címszava alatti tájékoztatásban ismertetett bankkártyás fizetési módot biztosítja.

4.4. Sem a Termék Ár, sem a Vételár nem tartalmazza a nem az Európai Unióba történő Termék szállítás esetén felmerülő vámot vagy egyéb adót, illetéket, költséget, stb., amelyet a szállítási cím szerinti ország a Termék behozatalára kivet („Egyéb Terhek”). Az Egyéb Terheknek a fogadó ország vonatkozó szabályainak megfelelő megfizetése (bevallása, dokumentálása, stb.) Vevő kötelessége. Az Egyéb Terhek mértékéért és ezek megfizetéséért GP Ticket a felelősségét kizárja. Vevő a Megrendelés elküldésével kijelenti, hogy Egyéb Terhek felmerülése esetén a Szerződéstől nem áll el és azok kifizetését vállalja.

5. A megrendelt Termék kiszállítása

5.1. A Termék(ek)nek a Vevő által a Megrendelésen meghatározott címre történő kiszállításáról a Szállító gondoskodik. A GP Ticket raktárában lévő Termékek a Vevő által a Megrendelésben meghatározott szállítási szintnek megfelelően kerülnek kiszállításra akként, hogy GP Ticket azokat a Szállítónak a Szerződés létrejöttét és a Vételár megfizetését követő 3 munkanapon belül átadja, melyről e-mail-ben tájékoztatja Vevőt A szállítási határidőkre vonatkozóan a Honlapon megadott információk az irányadóak. Vevő köteles azonnal írásban értesíteni GP Ticket-et abban az esetben (E-mail), ha a Termék a megadott határidőben nem került kiszállításra/azt nem vette át.

5.2. A Termékre vonatkozó kárveszély akkor száll át a GP Ticket-ről a Vevőre, amikor az a Megrendelésen meghatározott címre kiszállításra kerül és azt a Vevő vagy a Vevő arra jogosult képviselője átveszi. Az átvételi elismervény aláírásával a Vevő vagy a Vevő arra jogosult képviselője igazolja a Termék/ek átvételét.

5.3. Vevő, a Termék átvételétől számított 3 naptári napon belül köteles meggyőződni arról, hogy a kiszállított csomag tartalma megegyezik-e a Megrendelésben foglaltakkal és hogy a Megrendelésben meghatározott Termékek a megfelelő mennyiségben érkeztek-e meg. Ugyanezen határidő alatt köteles E-mail-t küldeni a kiszállítás bármilyen hibájáról. Amennyiben a csomag az átvételkor szemmel láthatólag sérült, Vevő a szállítást nem fogadhatja el addig, amíg a csomag tartalma Megrendelésnek/Szerződésnek való megfelelőségéről meg nem győződik. Vevő, a csomag és a Termék(ek) sérüléséről GP Ticket-et a Szállító képviselőjével felvett vonatkozó  jegyzőkönyv egy másolatának megküldésével köteles haladéktalanul tájékoztatni.   

5.4. A Termékek kiszállítására a GP Ticket és a Szállító közötti, a Szállító általános szerződési feltételeinek valamint - ha a Szállító feltételei biztosítást is tartalmaznak - a Szállító általános biztosítási feltételeinek is megfelelő megállapodás az irányadó.

6. Elállás

A Megrendelés visszavonása

6.1. Vevő a Megrendelést legkésőbb a GP Ticket által részére megküldött Visszaigazolás kézhezvételéig jogosult visszavonni. A Megrendelés megszűntetésének időpontja a Megrendelést visszavonó E-mail GP Ticket-hez történő beérkezésének időpontja.

6.2. Ha a Megrendelés visszavonása a 6.1. pontban meghatározott határidőben megtörténik, GP Ticket a Megrendelés visszavonásának tudomásulvételét írásban visszaigazolja és - a Megrendelés visszavonását követő 14 napon belül - visszatéríti Vevő részére a Vételárat, amennyiben annak megfizetése már megtörtént.

Vevő elállása a Szerződéstől

6.3. Vevő, a 3.3. pontban foglaltak szerinti létrejött Szerződéstől - legkésőbb a Termék kézhezvételének napjától számított 14. nap végéig - indokolás nélkül, bármilyen okból elállhat („Elállási Időszak”) a Visszáru Nyomtatvány GP Ticket részre E-mailben történő megküldésével. A Visszáru Nyomtatvány („RGF”) a Honlap több menüpontja alatt elérhető („Segítség”, „Elállás & Visszaküldés”, „Szállítás & Visszaküldés”) és onnan könnyedén letölthető. E-mail-ben küldött elállási nyilatkozatot GP Ticket RGF kitöltése nélkül is elfogad, ha annak alapján egyértelműen megállapíthatóak az elállással érintett Szerződés adatai.  

6.4. Vevő az elállás jogát kizárólag olyan Termékek esetében gyakorolhatja, amelyek sértetlenek (nincs rajtuk nyoma használatnak, kopásnak karcolódásnak, deformációnak, stb.), minden elemük és tartozékuk ideértve a terméken lógó címkét, a használati utasítást, kézikönyvet, az eredeti dobozt, csomagolást és a jótállást (ha volt ilyen) megvan („Termék Visszavételi Feltételek”). A felsorolt Termék Visszavételi Feltételeknek való nem megfelelés esetén, GP Ticket nem téríti vissza a Vételárat. (Ezért visszaküldés esetén ajánlatos az eredeti csomagolást még további csomagolással ellátni a Termék védelme érdekében.)

6.5. Az elállást határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Vevő, nyilatkozatát az Elállási Időszak lejárta előtt megküldi az E-mail címre.

6.6.   GP Ticket a jogszerűen közölt elállás tudomásulvételét írásban, a Visszáru Azonosítóval (RGID) és a visszaküldés szállítási költségének megjelölésével kiegészített Visszáru Nyomtatvány megküldésével 2 munkanapon belül visszaigazolja és - a Vevő által az RGID kézhezvételét követő 14 naptári napon belül visszaküldött Termék átvételét követő újabb 14 naptári napon belül - visszatéríti részére a Vételárat abban az esetben, ha a Termék a 6.2. pontban foglalt Visszavételi Feltételeknek megfelel. Vevő elállása esetén, a Termék GP Ticket részére történő visszaszállításának költségét a Vevő viseli.

6.7. Vevő, a jelen fejezet szerinti elállásához kapcsolódó Vételár visszatérítés keretében nem tarthat igényt a „Standard” és az „Express” szállítási mód közötti Szállítási Költség különbözetre, amennyiben az eredeti Megrendelésben „Standard” szállítási mód igénylésére is lehetősége volt, de az „Express” szállítási módot választotta.

Egyéb elállási okok

6.8. A Szerződés, a 3.3 pont szerinti létrejöttét követő 8. napon - GP Ticket elállása folytán - automatikusan megszűnik, amennyiben ezen időpontig a Vételár a GP Ticket számlájára nem érkezik meg.

6.9. GP Ticket, a Honlapon elhelyezett információkat - a gyártók és forgalmazók által a Termékekre vonatkozóan közölt adatok alapján -, körültekintő gondossággal állítja össze. Amennyiben bármely Megrendelést követően kiderül, hogy valamely - a Honlapon közölt információ - amelyet a Vevő a Megrendeléskor figyelembe vett - helytelen, GP Ticket haladéktalanul tájékoztatja Vevőt erről a körülményről. Vevő jogosult arra, hogy a) a Megrendeléstől/Szerződéstől ezen új körülményre tekintettel elálljon és a Megrendeléssel kapcsolatban felmerült költségét GP Ticket 14 napon belül megtérítse vagy b) Megrendelését/a Szerződést fenntartsa.  

7. A Termék(ek) cseréje

7.1. A Honlapon a Termékre vonatkozóan az információk széles köre áll a Vevők rendelkezésére. Amennyiben ennek ellenére, a Termék kézhezvételét követően kiderül, hogy a Megrendelésen megjelölt Termék mérete nem megfelelő vagy egyéb - a Vevő érdekkörében felmerülő - okból Vevő a 6.3. pontban foglaltaknak megfelelően megőrzött Termék cseréjét kéri az átvételtől számított 14 napon belül, erről a kitöltött Visszáru Nyomtatvány E-mailben történő megküldésével GP Ticket-et értesíti.

A Termék(ek) cseréje iránti kérelmet határidőben bejelentettnek kell tekinteni, ha Vevő, nyilatkozatát az átvételtől számított 14 napon belül megküldi  az E-mail címre.

7.2. Amennyiben GP Ticket a csere jogosságát elfogadja, erről 5 munkanapon belül cserére jogosító igazolást, azaz Visszáru Azonosítót (RGID) küld Vevő részére, amelyben tájékoztatja Vevőt a helyettesítő Termék Szállítási Költségéről.  Vevő az ID alapján jogosult a Terméket kicserélés végett a Termék Visszaszállítási Címre visszaküldeni.  A Vevő érdekkörében felmerülő Termék csere esetén a visszaküldés költsége Vevőt terheli. Az új Termék kiszállítására és átadására kizárólag abban az esetben kerül sor, ha GP Ticket a 6.4. pontban foglaltaknak megfelelő minőségben, maradéktalanul és sértetlenül visszaszállított Terméket átvette és Vevő az új Termék Szállítási Költséget megfizette.

8. Szavatosság és Termékszavatosság

Vevő, a Termék hibája esetén - választása szerint -, a GP Ticket-tel szemben Kellékszavatossági vagy a Gyártóval szemben Termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Kellékszavatosság („Kellékszavatosság”)

8.1. GP Ticket szavatolja, hogy a Megrendelésben meghatározott Terméket a Szerződés feltételeinek megfelelően a Vevő részére kiszállítja. Szavatolja továbbá, hogy a Termék az átadás-átvételkor megfelel a Szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak, rendelkezik minden olyan tulajdonsággal, amely az adott Termék vonatkozásában a Honlapon szerepel és alkalmas arra a célra, amelyre az ilyen fajtájú termékeket szokásosan használják. GP Ticket a jelen szavatossági kötelezettségének megszegéséért („Hibás Teljesítés”) felelősséggel tartozik. Mentesül a felelősség alól, ha Vevő a Termék hibáját a Szerződéskötés időpontjában ismerte vagy azt ismernie kellett.

8.2. Vevőnek a Hibás Teljesítés (Termék hiba) felfedezését követő 2 hónapon belül közölt szavatossági kifogását („Kellékszavatossági Igény”) kellő időben közöltnek kell tekinteni. Vevő a Termék átvételétől számított 2 éves időtartam alatt érvényesítheti Kellékszavatossági Igényét. Ha a Vevő a Kellékszavatossági Igényt menthető okból ez alatt az idő alatt nem tudja érvényesíteni, így különösen, ha a hiba a jellegénél vagy a dolog természeténél fogva a 2 éves szavatossági időn belül nem volt felismerhető, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje a teljesítés időpontjától számított maximum 3 év („Jogvesztő Határidő”).

8.3. Kellékszavatossági igény GP Ticket-tel szembeni érvényesítése esetén

a) a Vevő a Termék kicserélését követelheti;

b) ha kicserélésre nincs lehetőség, vagy ha GP Ticket a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének az alábbi 8.3. c) bekezdésben írt feltételekkel nem tud eleget tenni, a Vevő - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől a GP Ticket felé küldött E-mail-ben (jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!);

c) a kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a Vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a Vevőnek okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.

8.4. Vevő Hibás Teljesítésből eredő jogszerű Termékcsere igényének vagy elállási nyilatkozatának - a Visszáru Nyomtatvány GP Ticket részre E-mailben történő megküldésével történő - bejelentését GP Ticket írásban, a Visszáru Azonosítóval (RGID) kiegészített RGF megküldésével 3 munkanapon belül visszaigazolja. A Vevő által az RGID kézhezvételét követő 14 naptári napon belül visszaküldött hibás Termék átvételét követő újabb 14 naptári napon belül

a) elállás esetében visszatéríti Vevő részére a teljes Vételárat valamint a Termék visszaküldésének szállítási költségét,

b) csere esetében, a csere Terméket a 8.3. c) bekezdésében írt feltételekkel kiszállítja, és Vevő részére visszatéríti a hibás Termék visszaküldésének szállítási költségét.

Vevői reklamációt GP Ticket RGF kitöltése nélkül is elfogad, ha annak alapján egyértelműen megállapíthatóak a Hibás Teljesítéssel érintett Szerződés adatai.  

Termékszavatosság („Termékszavatosság”)

8.5. A Gyártó szavatolja, hogy a Termék az általa történt első forgalomba hozatalkor megfelelt az akkor hatályos minőségi követelményeknek és rendelkezik a Gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Gyártó a termékszavatossági kötelezettségének megszegéséért felelősséggel tartozik a Vevő felé. Mentesül a felelősség alól az alkalmazandó jog által meghatározott esetekben, többek között, ha a hiba a Termék forgalomba hozatalának időpontjában nem volt felismerhető vagy azt kötelező jogszabályi vagy hatósági előírás okozta.  

8.6. Termékszavatossági igény Gyártóval szembeni érvényesítése esetén a Vevő a Termék Gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éves időtartam alatt kérheti a Termék kicserélését közvetlenül a Gyártótól. A Termékszavatosságra vonatkozó két éves határidő jogvesztő.

9. Személyes adatok védelme, meghatalmazások

9.1. GP Ticket mint adatkezelő szavatolja, hogy a Vevők személyes adatainak kezelése a hatályos adatkezelési és adatvédelmi szabályoknak megfelel. Részletes információ a Honlap "Adatkezelési tájékoztató" címe alatt található.

9.2. Vevő a Megrendelés elküldésével kijelenti és szavatolja, hogy az általa közölt személyes adatok a valóságnak megfelelnek.

9.3. Amennyiben Vevő feliratkozik az elektronikus hírlevélre, ezzel felhatalmazza a GP Ticket-et arra, hogy részére - e hozzájárulás visszavonásáig  -, hírleveleket és más ismertető anyagokat küldjön mind a jelen Honlapon kínált rajongói termékekkel, mind a MyGPTicket.com honlapon meghirdetett autó- és motorsport rendezvényekkel kapcsolatosan és személyes adatait e célból kezelje.

10. Védjegyoltalom

10.1. A Vevők a Honlapon keresztül megvásárolt Termékeket kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használhatják. A Honlapon értékesített Termékeken megjelenő, védjegyoltalommal védett márkanevek, logók, ábrák és egyéb grafikai ábrázolások és egyéb megkülönböztető árumegjelölések a védjegyek tulajdonosainak (rendszerint a Termékek gyártói) kizárólagos jogokat biztosítanak. E kizárólagos jogok megsértése, védjegybitorlásnak minősül. A védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt. 

11. Jogviták esetén alkalmazandó jog

11.1. A Honlap használatával és a Szerződésekkel kapcsolatos kérdésekben a magyar jog az irányadó. Felek az Egyesült Nemzetek Bécsben, az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló, 1980. évi április hó 11-én kelt Egyezményének alkalmazását kifejezetten kizárják.

12. Panaszkezelés

12.1 A Vevők panaszaikat a GP Ticket E-mail címén (info@mygpstore.com) elektronikus levélben, a székhelyére (H-1051 Budapest, Sas utca 11/III/8a)) küldött postai küldeményben jelenthetik be.

A telefonos ügyfélszolgálat munkanapokon 10 – 17h között áll a Vevők rendelkezésére.

Panaszaikkal fordulhatnak továbbá a 12.2 – 12.4 alatt felsorolt hatóságokhoz.

12.2. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

A GP Ticket székhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatóság:

Budapest Főváros Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.

Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.

Telefonszám: +36 1 450 2598

E-mail: fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

 

A Vevők panaszaikat a lakóhelyük szerint illetékes Fogyasztóvédelmi hatóságnál is előterjeszthetik.

 

12.3.  A békéltető testületek

A Vevők a Termékek minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügyek bírósági eljáráson kívüli rendezése céljából a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független békéltető testületekhez fordulhatnak.

A GP Ticket székhelye szerint illetékes békéltető testület Magyarországon

Budapesti Békéltető Testület

1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszám: 06/1 488-2131

Fax szám: 06/1 488-2186

e-mail cm: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

12.4.  Európai Fogyasztói Központok (ECC Net)

A Vevők Magyarország területén kívül, az ECC Net adott országban lévő kirendeltségénél vagy az ECC Net magyarországi irodájánál tehetnek panaszbejelentést, amennyiben a GP Ticket-tel E-mail-ben vagy postai úton megkísérelt panaszrendezés igazolhatóan eredménytelen volt.

Az ECC Net hálózatának magyarországi képviselete:

1088 Budapest József krt. 6.

Telefonszám: 06/1 459-4832

Fax szám: 06/1 210-2538

e-mail cím: info@magyarefk.hu

Kapcsolatfelvétel on-line és személyesen is!

 

13.  Egyebek

13.1. A Jelen Általános Szerződési Feltételek megszegése esetén a GP Ticket jogosult Vevő Honlap használati jogának korlátozására, a Megrendelés/Szerződés érvénytelenítésére és/vagy a szükséges jogi lépések megtételére.

13.2. A különböző nyelvű fordítások a jelen ÁSZF angol nyelvű szövege alapján készültek. A magyar nyelvű szöveg kivételével, az angol nyelvű szöveg és a fordítások eltérése esetén az angol szöveg az irányadó. Magyar Vevő(k) és a GP Ticket jogviszonyára a magyar nyelvű szöveg alkalmazandó.

13.3. Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, ez a többi rendelkezés érvényességét nem érinti.

14. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása

14.1. GP Ticket jogosult a jelen ÁSZF módosítására. Az egyes Megrendelésekre a Honlapon a Megrendelés időpontjában közölt szöveg az irányadó.

***