Elállás és termék visszaküldés

A Megrendelés visszavonása


Megrendelését Ön legkésőbb az e-mailben megküldött Visszaigazolás kézhezvételéig vonhatja vissza. A Visszaigazolás átvételét követően a Megrendelés visszavonására nincs lehetőség.

 

Termék visszaküldés


  1. A.    Indokolási kötelezettség nélküli elállás a vásárlástól


Ön az Adásvételi Szerződéstől - legkésőbb a Termékek kézhezvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül -, indokolás és hátrányos jogkövetkezmény nélkül, bármilyen okból elállhat.

 Az elállás joga az itt letölthető Visszáru Nyomtatvány (RGF) GP Ticket részre E-mailben történő megküldésével gyakorolható a fenti határidőn belül.  Ügyfélszolgálatunk az elállás tudomásulvételét a Visszáru Azonosítóval (ID) kiegészített Visszáru Nyomtatvány megküldésével visszaigazolja.

Kéjük, hogy a Terméket - a kitöltött Visszáru Nyomtatvánnyal együtt -14 napon belül a következő címre küldje vissza:

GP Ticket Kft
MYGPSTORE.COM
1051 Budapest
Sas u. 11. III/8a
Magyarország

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Általános Szerződési Feltételeinkben foglaltak szerint, a Termékek visszaküldésének költségét Önnek kell kifizetnie, kivéve, ha sérült, deformálódott vagy hiányos Terméket kapott és ebből eredően Szavatossági igénye áll fenn (lásd.: “Sérült vagy hibás Termékekre vonatkozó szavatosság”).

 

Termék Visszavételi Feltételek


A visszaküldés joga kizárólag olyan Termékek esetében gyakorolható, amelyek sértetlenek (nincs rajtuk nyoma használatnak, kopásnak karcolódásnak, deformációnak, stb.), minden elemük és tartozékuk (ideértve a Terméken lógó címkét), a használati utasítást / kézikönyvet, az eredeti dobozt, csomagolást és a jótállást (ha volt ilyen) megvan.

Amennyiben a Termékek visszavételének fenti feltételei nem állnak fenn, Ön elveszíti a Pénzvisszatérítéshez való jogát.  Ennek elkerülésére javasoljuk a Termékek eredeti csomagolásának megőrzését és esetleges további védő csomagolás alkalmazását a visszaküldés során annak érdekében, hogy a sérülések elkerülhetők legyenek.

 

Pénzvisszatérítés


A visszaküldött Termékek kézhezvételét követően ügyfélszolgálatunk ellenőrzi, hogy a Termékek megfelelnek-e a fenti feltételeknek (minden elemük és tartozékuk ideértve a terméken lógó címkét, a használati utasítást, kézikönyvet, az eredeti dobozt, csomagolást stb. megvan). Megfelelés esetén, a Termékek kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatérítjük Önnek a teljes Vételárat (a Szállítási Költség vonatkozásában csak a UPS “Standard” díja mértékéig!).

A Pénzvisszatérítés - lehetőség szerint - az Ön által a Termék megvásárlásakor alkalmazott módon történik. Bankkártyás fizetés esetén a pénzt az Ön bankkártyájára térítjük vissza. Banki átutalással történt fizetés esetén kérjük, hogy szíveskedjék megadni bankszámla adatait (bank neve, IBAN szám, bank SWIFT kódja). 

 

  1. B.    Termékcsere


A Honlapon elhelyezett információkat mindenkor körültekintő gondossággal állítjuk össze.  Amennyiben valamely megküldött Termék nem nyeri el a tetszését vagy nem jó a mérete, a kézhezvételét követő 14 (tizennégy) napon belül kérheti annak cseréjét. Az eljárás rendje megegyezik a fentiekben a “Termék visszaküldés” és a „Termék Visszavételi Feltételek” címszó alatt leírtakkal.

A visszaküldött Termékek kézhezvételét követően ügyfélszolgálatunk ellenőrzi, hogy a Termékek megfelelnek-e a „Termék Visszavételi Feltételek”-nek. Megfelelés esetén, a Termékek kézhezvételétől számított 14 napon belül megküldjük Önnek a kért új (csere) Terméket, amennyiben az készletünkben megtalálható.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Általános Szerződési Feltételeinkben foglaltak szerint, a Termékek visszaküldésének és a csere Termékek kiküldésének Szállítási Költsége Önt terheli.

A Termékcsere joga az itt letölthető Visszáru Nyomtatvány (RGF) GP Ticket részére E-mailben történő megküldésével gyakorolható a fenti határidőn belül. 

 

  1. C.   Sérült vagy hibás Termékekre vonatkozó szavatosság


Amennyiben valamely Ön által megvásárolt Termék az átvételkor sérült, hibás vagy hiányos, haladéktalanul értesítsen bennünket Szavatossági igényéről az info@mygpstore.com címen a Termék cseréjét vagy Pénzvisszatérítést, vagy a Vételár megfelelő csökkentését kezdeményezve. Ezekben az esetekben a Termékek visszaküldésének valamint a csere Termékek megküldésének Szállítási Költségét mi viseljük. Szavatossági igényét - legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül -, de maximum két éves szavatossági igényérvényesítési határidőn belül jelentheti be.

Amennyiben többet szeretne megtudni a szavatossági igényérvényesítésről és arról, hogy alternatív lehetőségként Ön “Termékszavatosság” jogcímen közvetlenül a Termék gyártójához is fordulhat, olvassa el az Általános Szerződési Feltételek 8. fejezetét.
Kérjük, hogy az itt letölthető Visszáru Nyomtatvány (RGF) GP Ticket részre E-mailben történő megküldésével a fenti határidőn belül értesítsen bennünket, ha az Ön részére kiszállított Termék sérült vagy hibás.